VARNA VOŽNJA Karli KLAVŽAR S.P.

Članom IPE, njihovim ožjim družinskim članom nudim na ceno programa  DODATNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV ZAČETNIKOV, za katerega je zakonsko predpisana cena usposabljanja 125€ ————— 5% POPUSTA.

Članom IPE, njihovim ožjim družinskim članom nudim na program IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO – IZBRIS KAZENSKIH TOČK za katero je predpisana cena 250 €……………  5% POPUSTA.

Članom IPE, njihovim ožjim družinskim članom nudim na ceno OSNOVNEGA TRENINGA VADBE VARNE VOŽNJE  A IN B  KATEGORIJE, ………..5% popusta.

PRAKTIČNI DEL se izvaja na novo zgrajenem poligonu za VADBO VARNE VOŽNJE V LJUBEČNI pri CELJU, za programe »Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov in za Osnovni trening vadbe varne vožnje«. Za program »Izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo – IZBRIS KAZENSKIH TOČK«, pa se teorija izvaja v učilnicah: LOGATEC ali LJUBEČNA PRI CELJU

DODANO: 3.4.2012

Izvajamo programe:

  •  Osnovni tečaj varne vožnje – (150EUR)
  •  Tečaj varne vožnje s terenskimi vozili (150 EUR)
  •  Tečaj varne vožnje z motornimi kolesi (140EUR)

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, enota, Šola vožnje Ježica, Na produ št. 02. 1000 Ljubljana, v Kranju Šola vožnje Maksi, Gogalova št. 2/a, 4000 Kranj,

Domžalah Šola vožnje VICTORIJA d.o.o, Krakovska ulica št. 18, 1230 Domžale – nasproti izpitnega centra Domžale,

Praktični del programa se izvaja na poligonu vadbe varne vožnje v Ljubečni pri Celju in LOGATCU.

kontaktna oseba: Karli KLAVŽAR

telefonska številka: 041 873-548 ali 070 713-916
E-mail: varnavoznjakarliklavzar@gmail.com

convert this post to pdf.