SERVIS AMBROŽIČ

20 % popusta pri kleparskih dejavnostih – ura (osebna in tovorna vozila),

25 % popusta pri avtolo?arski dejavnosti – m2 /acryl barva, kovinska barva, metalna barva – pearl in preliv),

20 % popusta pri mehni?ni dejavnosti – ura (osebna in tovorna vozila),

10 % popusta pri optiki podvozja,

10 % popusta pri centriranju in premonta?i pnevmatik – kos in

7 % popusta pri vgrajenih rezervnih deloh – kos.

Cenik storitev (vse navedene cene vklju?ujejo 20 % DDV)

Kleparska dejavnost

– osebna vozila 1 ura 23,00 ? – 5511,72 SIT

– tovorna vozila 1 ura 23,00 ? – 5511,72 SIT

Avtoli?arska dejavnost

– Acryl barva 1m2 133,00 ? – 31872,12 SIT

– Kovinska barva 1m2 164,00 ? – 39300,96 SIT

– Metalna barva – Pearl 1m2 175,00 ? – 41937,00 SIT

– Preliv 1m2 49,00 ? – 11742,36 SIT

Mehani?na dejavnost

– osebna vozila 1 ura 23,00 ? – 5511,72 SIT

– tovorna vozila 1 ura 23,00 ? – 5511,72 SIT

Optika podvozja

– 20 ? – 4792,80 SIT

Centriranje pnevmatik

– 1 kom 2,76 ? – 661,41 SIT

Premonta?a pnevmatik

– 1 kom 3,51 ? – 841,14 SIT

SERVIS AMBRO?I?

ANDREJ AMBRO?I?, s.p.

Lahov?e 40, 4207

convert this post to pdf.

Dodaj odgovor