Upravni odbor

–          Stanislav FICKO, predsednik

–         Tomislav HABULIN, podpredsednik

–          Mihael BURILOV, podpredsednik

–          Vinko OTOVIČ, podpredsednik

–          Istvan LIPNIK, generalni sekretar

–          Marjan PRAH, delegat IEC

–          Alojz HRNČIČ, blagajnik

–          Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar

 

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, za člana pa Danijel LORBEK in Alojz ŽERAK ter ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jakob ČEFERIN, predsednik, za člana pa Peter ŽUPANC in Božidar ŠTEMBERGER.

uo2014

 

 

Dodaj odgovor