7. KONGRES IPA SEKCIJE SLOVENIJA

Novo vodstvo oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije Slovenije:

–          Stanislav FICKO, predsednik

–          Marjan PRAH, podpredsednik

–          Mihael BURILOV, podpredsednik

–          Vinko OTOVIČ, podpredsednik

–          Istvan LIPNIK, generalni sekretar

–          Zdenko PRIZMIČ, delegat IEC

–          Alojz HRNČIČ, blagajnik

–          Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, za člana pa Ivan AMBROŽIČ in Danijel LORBEK ter ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jože MENCIN, predsednik, za člana pa Peter ŽUPANC in Silva MLAKAR.

ČLANEK O KONGRESU

Utrinke iz kongresa si lahko ogledate v FOTOALBUMU