SPREJEM DELEGACIJE IPA SEKCIJE SLOVENIJE PRI MINISTRICI ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je, dne 13. 12. 2016, sprejela delegacijo IPA sekcije Slovenije, in sicer predsednika Stanislava Ficka ter podpredsednika Mihaela Burilova in Vinka Otoviča.

Predsednik sekcije Stanislav Ficko je ocenil, da je bilo sodelovanje s Policijo v preteklosti dobro. Pri tem je bilo posebej poudarjeno temeljno poslanstvo IPE in njena vloga v odnosu do Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

image001

Predsednik Stanislav Ficko in oba podpredsednika Vinko Otovič in Mihael Burilov smo predstavili aktivnosti sekcije in delo v samih regionalnih klubih. Veliko pozornosti smo namenili tudi sodelovanju med IPA sekcijo Slovenije in Policijo. IPA poleg izobraževalnega programa, organizacije kulturnih, športnih in drugih prireditev ter socialnih aktivnosti intenzivno vzpostavlja in krepi prijateljske odnose in medsebojno pomoč med policisti doma in po svetu. Zavezali smo se, da bomo v IPI poskušali pripraviti okroglo mizo na temo problematike migracij, kjer bomo pričakovali strokovno pomoč Policije.

Predsednik Stanislav Ficko se je še posebej zahvalil za udeležbo na slavnostni akademiji ob 25-letnici IPA sekcije Slovenije, ministrico je povabil, da se v letu 2017 udeleži kongresa IPA sekcije Slovenije.

image003

Gospa ministrica se je zahvalila za predstavitev organizacije in njenega dela. Pohvalila je opravljeno delo in prizadevanje IPE za še večje medsebojno sodelovanje, predvsem v zadevah, ki so v skupnem interesu obeh organizacij.  Zagotovila je vso pomoč in podporo pri nadaljnjem delu, partnerskem odnosu in  nadaljnjem sodelovanju.

SERVO PER AMIKECO !

Vinko Otovič