TERME ČATEŽ d.d.

Člani IPA bodo lahko koristili naslednje storitve pod posebnimi pogoji:

a/ 15 % popust na cene hotelskih paketov v Termah Čatež, ki so objavljeni na spletni strani Term Čatež in ki bodo veljavni v obdobju 02.01.2020 – vključno 27.12.2020, ne glede na jezikovno različico spletne strani Term Čatež http://www.terme-catez.si; velja za pakete, objavljene na podstrani »vroča panudba«;

b/ 15 % popust na redne dnevne cene in cene paketnih ponudb apartmajev v Termah Čatež v Čatežu in apartmajev Residence Marina v Portorožu, ki so objavljene na spletni strani Term Čatež in ki bodo veljavni v obdobju 02.01.2020 – vključno 27.12.2020, ne glede na jezikovno različico spletne strani Term Ćatež (www.terme-catez.si); velja za ponudbe, objavljene na podstrani »vroča ponudba«;

c/ 15 P popust na redne cene zdravstvenih in wellness storitev, ki so objavljene na spletni strani Term Čatež in ki bodo veljavne v obdobju 02.01.2020 — vključno 27.12.2020, ne glede na jezikovno različico spletne strani Term Čatež (www.terme-catez.si);

d/ 15 % popust na redne dnevne cene igranja golfa ( green lee) na Golf igrišču Mokrice, ki so objavljene na spletni strani Term Čatež in ki bodo veljavne v obdobju golf sezone 2020, ne glede na jezikOvno ra2ličico spletne strani Term Čatež (www.terme-catez.si).

Popust ne velja v terminih, ko se na Golf igrišču Mokrice odvijajo golf turnirji;

e/ 15% popust na redne cene celodnevnih vstopniCe za individualne kopalce v Termalni rivieri Term Čatež in v Aquaparku v Hotelu Žusterna v Kopru v obdobju 02.01.-vključno 27.12.2020;

Popusti se izključujejo.

Posebni pogoji — popusti iz tega člena pogodbe veljajo tudi za ožje družinske člane IPA (otroci, zakonski partner), ki koristijo storitve Term skupaj/istočasno s članom IPA.

Redni ceniki storitev Term bodo od 02.01.2020 dalje objavljeni in dostopni na spletni strani Term Čatež (www.terme-catez.si).

Terme Čatež si pridržujejo pravico spremembe cen storitev v teku leta. Vse spremembe in nove ponudbe/cene bodo članom IPA dostopne na spletni strani in o njih Terme ne bodo obveščale pogodbenega partnerja — IPA.

V prilogi je original pogodbe – IPA Posavje – Terme Čatež 2020

convert this post to pdf.

Dodaj odgovor

  • Statistika

    • 2 Trenutno
    • 51 Maksimalno
    • 334899 Skupaj