?5 % popusta pri nakupu ra?unalnik?ke opreme

10 % popusta na ra?unalni?ke storitve

brezpla?en priklop na AMIS internet ob sklenitvi ustrezne pogodbe na sede?u podjetja

SIPRO Han?e Ivan s.p.
Ronkova 4
2380 Slovenj Gradec
Telefon/Telefax: 02 8845016
Email: info@sipro.org

Internet: http://www.sipro.org

Kontaktna oseba: Han?e Ivan

convert this post to pdf.